+34 630 14 51 32 info@ullbutiken.com
0 Items

Villkor och viktig information

 

Sidinnehåll

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Under inga omständigheter kan Ullbutiken ställas till svars av någon part eller för någon direkt, indirekt, speciell skada eller annan följdskada till följd av användning av denna webbplats eller någon annan länkad webbplats inklusive, utan begränsning, förlorad förtjänst, affärsavbrott, förlust av program eller andra data i Ert informationshanteringssystem eller annat, även om vi uttryckligen informerats om möjligheten av sådana skador.

Ullbutiken lämnar inga garantier och/eller löften avseende andra webbsidor som kan nås via denna site. Dessa finns endast för Er bekvämlighet. Vidare är det Ert ansvar att vidta åtgärder för att säkerställa att det Ni väljer att använda är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och andra destruktiva element.

Informationen på denna webbsida kan innehålla tekniska felaktigheter och typografiska fel. Informationen som finns på denna webbsida kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Informationen som publiceras på webbsidan kan innehålla referenser eller korsreferenser till produkter, tjänster etc. som inte annonseras eller finns tillgängliga i Sverige.
Ibland kan det hända att information på denna webbsida kan vara felaktig på grund av produktförändringar som skett sedan den kom till. Ullbutiken förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra priser, färger, material, specifikationer och modeller.

 

Cookies

Det finns en teknik som kallas ”cookies” som kan användas för att förse Er med skräddarsydd information från en webbsida. En cookie är ett dataelement, en fil som bara är en textrad, som en webbsida kan skicka till Er webbläsare som då kan spara den i Ert system. Vissa av våra sidor använder sig av cookies för att bättre kunna hjälpa Er när Ni återvänder till vår sida. Så kan till exempel en cookie göra så att Ni slipper skriva in data som redan givits oss tidigare..

Ni kan ställa in Er webbläsare så att den meddelar Er när du tar emot en cookie. Ni kan då själv bestämma om Ni vill ta emot den eller inte.

 

Copyright

Upphovsrätten till denna webbplats tillhör:

Ullbutiken, Gran Canaria

Calle Miami 45

35100 Tablero

Gran Canaria

N.I.E Y2687627-E

 

Alla rättigheter förbehålls.

Information på denna webbsida, inklusive men ej begränsat till text, bilder och ljud, får inte, utom för rent privata syften eller där annat anges, reproduceras, överföras, distribueras eller lagras utan skriftligt medgivande från Ullbutiken. Det är uttryckligen förbjudet att förändra innehållet på denna webbsida.

Vissa delar av denna webbsida innehåller bilder vars upphovsrätt tillhör leverantörerna.

 

Missnöje.

Om Ni har en anledning att framföra klagomål, föreslår vi att Ni vänder Er till Gobierno e Canarias och begär en blankett gällande ”Hoja de reklamaciones”. De kommer sedan att undersöka klagomålet och vidta nödvändiga åtgärder. En guide kan hittas här.